Genç İHH

İHH İnsani Yardım Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ile yurtiçi ve
yurtdışında farklı fikirlere sahip insanların gönlünü kazanan bir kurum haline gelmiştir. Geliştirdiği
projeler ile büyük bir kitleye hitap edebilen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllülerinin önemli bir
kısmını gençler oluşturmaktadır. Ortaöğretimde, üniversitelerde hatta öğretmen ve velilerin teşvikiyle
anaokullarında İHH İnsani Yardım Vakfı’nın projelerine destek olmak için öğrenciler kendi imkânları ile
bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Genç İHH, gençlerin gönüllülük esasına göre yaptığı çalışmaların düzenli, planlı, programlı,
devamlı hale gelmesini sağlamak ve gönüllü gençlerin “iyiliğin geleceği” olma idealine katkı sağlamak
için İHH İnsanî Yardım Vakfı bünyesinde kurulmuş gençlik çalışmasıdır.

Misyon
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yıllar boyunca edindiği tecrübeleri paylaşarak, din, dil, mezhep ve
ırk ayrımı gözetmeksizin daima mağdur ve mazlumların yanında, ümmet bilincine sahip, adaletin ve
iyiliğin hâkim olması için çalışma gayretinde olan donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon
Yetişmesine katkı sağladığı gençlerin, yeryüzünde yaşanan zulümlerin, insan hak ve
ihlallerinin sona ermesi, sosyal adaletin sağlanması ve yoksulluğun giderilmesini sağlamasıdır.

Hedef Kitle
Lise ve Üniversite öğrencileri üzerine çalışma yapılacaktır.
Anaokulu ve 4. Sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik, Genç İHH bünyesinde fakat özel bir
çalışma olarak, hanımlar tarafından yürütülen “İHH Çocuk Kulübü” çalışması yapılacaktır.
2017-2018 Eğitim öğretim yılı itibariyle Ortaokul çalışması yapılmaya başlanacaktır.