Çalışma İlkelerimiz

Çalışma İlkelerimiz

·         Öncü olmak.

·         Toplumlar arasında köprü olmak.

·         Hakem olmak.

·         Mazlumun sesi olmak.

·         Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.

·         Emaneti en uygun şekilde kullanmak.

·         Şeffaf olmak.

·         Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.

·         Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.