Vizyonumuz

Vizyonumuz

·         Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

·         Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

·         Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

·         Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

·         Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

·         Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.