Yetim Birimi

Neden Yetim?

Dünyada savaş, açlık, yoksulluk vb. sebeplerle çok sayıda korumasız ve yetim çocuk bulunmaktadır. Irak’ta devam eden savaş boyunca 5 milyon civarında çocuk yetim kalmıştır. Afrika’da binlerce çocuk iklim koşullarındaki olumsuzluklar, iç çatışmalar ve benzeri nedenlerle yetim ya da korumasız durumdadır. Pakistan, Açe, Bangladeş gibi doğal afetlerin büyük yıkımlara sebep olduğu bölgelerde de binlerce çocuk yetim ve korumasız kalmıştır.

Bu çocukların akıl, beden ve ruh sağlıklarını ifsad edecek en büyük tehdit ve tehlikeler ise şöyle sıralanabilir:

 • İnsan tacirleri
 • Organ mafyası
 • Açlık
 • Misyonerler
Yetim Çalışma Bölgeleri

Savaş Bölgeleri ve Mülteci Kampları: Yetim çalışmaları sıcak savaş ortamında, mülteci kamplarında ve savaşın etkisinin devam ettiği bölgelerde yürütülmektedir. Savaşın güvensiz ortamında yetim çocukların öncelikle sağlık ve gıda ihtiyaçları giderilerek güvenilir ortamlara nakilleri sağlanır. Savaş alanlarına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarında yaşayan yetimlere ailelerinden sağ kalan kimseler varsa onların yanında; yetimin ailesinden hayatta kalan kimse yoksa temin edilecek en uygun sığınma yerinde mümkün olan maddi manevi destek sağlanır.

Doğal Afet Bölgeleri: Yetim çalışmalarında öncelik kurtarma faaliyetlerindedir. Acil müdahaleler sonrası tespit edilen kimsesiz çocuklar, her türlü istismara karşı uygun geçici barınaklarda korumaya alınırlar. Çocukların sağ kalan yakınları bulununcaya kadar ihtiyaçları karşılanır; sağ kalan yakını yoksa ya da bulunamamışsa, bölgelerde birlikte çalışılan yerel kuruluşun talepleri ve bölgenin yapısı gözetilerek yetimler için kalıcı barınaklar hazırlanır.

Kronik Açlık ve Yoksulluk Bölgeleri: Yetim çalışmaları; yoksulluk ve yoksulluğun neden olduğu hastalıklar ile açlık ve kuraklıktan ebeveynlerini kaybeden çocukları kapsar.

Yetim Çalışmalarının Amacı, Hedefi ve Denetimleri

Yetim çalışmalarının temel amacı, yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bir yandan felakete uğramış insanlara acil yardım ulaştırırken diğer yandan insan tacirlerinden ve organ mafyasından önce yetimlere ulaşarak onları sağ kalan yakınlarına veya güvenilir, yetkin ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetip her tür ihtiyaçlarını karşılamak misyonu ile hareket etmektedir.

İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasız kalan çocukların, kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınları yanında yaşamalarını önemsemektedir. Kimsesi olmayan çocuklar için ise barınma imkânı ve ortamı sağlamaktadır. Bunun için, açılan yetimhanelerin aile ortamını aratmayacak şekilde düzenlenerek çocukların sevgi, huzur ve şefkat atmosferinde her türlü ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına dikkat edilmektedir.

Yurt içi yetim çalışmaları, Türkiye’ye sığınmış muhacir yetimlerle kaza, hastalık, afet vb. farklı sebeplerden yetim kalıp akrabalarının yanında kalan ve muhtaç olan yetimlere maddi manevi destek olmanın yanı sıra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda barınan yetim ve kimsesiz çocuklara manevi destek verilmesini kapsamaktadır.

İHH, yetim çalışmalarının denetimini yerinde yaparken; bu denetimi yetim, koruyucu aile ve yetimhaneler üzerinde gerçekleştirmektedir. Örneğin, düzenli yetimhane denetimleri esnasında yetimhanenin çalışma sistematiği, fiziki koşulları, bina şartları; yetimlerin giysi, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi; yetimhanenin psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehberlik şartları sunma durumu gözden geçirilerek tespitler yapılır.

Yetim Yardım Çeşitleri ve Kategorileri

Yetim Yardım Çeşitleri:

 1. Barınma: Çocuklara emniyet ve güven atmosferinde yaşamalarını sağlayacak barınma imkânları sağlanır.
 2. Gıda: Çocukların asgari beslenme standartlarında gıdaya ulaşmaları sağlanır.
 3. Giyecek: Çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak giyecek temin edilir.
 4. Sağlık: Çocukların sağlık ihtiyaçları için tıbbi kontrol ve ilaç temin edilmesinin yanı sıra psikolojik destek sağlanır.
 5. Eğitim: Mesleki ve dinî eğitim desteklenerek çocukların topluma entegrasyonunu ve sosyalleşmelerini sağlayacak programlar gerçekleştirilir.

Yetim Çalışma Kategorileri

 1. Dönemsel Yardımlar: İhtiyaç durumunun devam ettiği bölgelerde, her ay düzenli olarak değil; ancak 3, 4, 6 ay veya 1 yıl gibi belirli dönemlerde, toplu yapılan yardımlardır.
 2. Süreli yardımlar: İhtiyaç durumunun geçici olduğu bölgelerde, belli bir süreliğine yapılan yetim yardımlarıdır.
 3. Sürekli yardımlar: Uzun süreli ve süresi belirsiz, her ay düzenli yapılan yardımlardır.