Gönüllü Birimi

Gönüllü; sahip olduğu fiziki güç, maddi imkan, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını iHH’nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir.

İHH, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir, İHH’yı misyonuyla birlikte var eden, varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir. Gönüllü; fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır.

Faaliyet Süreci 

Gönüllü adayı, iHH Tanışma Formu’nu doldurarak gönüllülük talebini yazılı olarak bildirir.

Tanışma Formu ile başvurusu alınan gönüllü, detaylı görüşme için vakfa davet edilerek kendisi ile mülakat yapılır.

Gönüllü Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilen formlar, gönüllünün katkı sağlayabileceği alanlar göz önünde bulundurularak iHH Gönüllü Listesi’ne kaydedilir. Bu aşamadan itibaren iHH Gönüllüsü SMS ve bülten yoluyla vakıf çalışmalarından düzenli olarak haberdar edilir.

 

Vakıf tarafından ihtiyaca binaen ve gönüllünün katkı sağlayabileceği alan ve zaman göz önünde bulundurularak faaliyetlere katılımı için davet edilir veya gönüllü, tanımladığı ve teklif ettiği çalışmayı vakfın kabulü ile gerçekleştirir.

Gönüllünün yapmış olduğu aktiviteler bir form ile birlikte dosyasında tutulur.